Sponsor APISORELIA

Strădania tinereţii este odihna bătrâneţii


Translate in your language. Have a nice day !

joi, iunie 25, 2009

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE-PERIOADA VACANŢEI DE VARĂ AN ŞCOLAR 2008/2009

Locul desfăşurării: Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1 Trifeşti, judeţul NEAMŢ

Nr.Crt-Denumirea activităţii-Participanţi-Cine răspunde/Colaboratori-Perioada1.S.O.S. TERRA-Cls.VI-VII-Prof. Hopulele Felicia-Prof. Toma Cosmina-1- 15 iulie 2009
2.Cetăţean european- Cls. VI-VII-Prof. Toma Cosmina-1- 15 iulie 2009
3.CANGURUL matematic - tipuri de exerciţii-Cls. VI-VII -Prof. Tărîţă Ioan-1- 15 iulie 2009
4.„FAITES LA FÊTE!”-Cls.V-VII-Prof. Oniţă Melitina-1 - 15 iulie 2009
5.CONCURSURI SPORTIVE
• TENIS DE MASĂ
• HANDBAL
• FOTBAL
• ŞAH
Cls. V-VII-Prof. Coneac Eugen,Prof. Duminică Elena,Prof. Podaru Mirela-15 iulie- 31 august 2009
6.Activităţi de întreţinere a lotului şcolar/Activităţi practice-Cls.VI-VII Prof. Balotă Valentin-16 - 31 iulie 2009
7.În lumea poveştilor-Cls. I-Înv. Duminică Olga-1-15 august 2009
8.Şezătoare- “Cantece, joc şi voie bună”-Cls. II-IV-Înv. Stoean Dumitru-Înv. Stoleru Neculai-Înv. Maftei Paula-1-15 august 2009
9.CLUBUL „MES AMIS”-activitate interculturală-Trifeşti(România)-Quevy(Belgia)
• Conversaţie lb. Franceză
• Orientare turistică
• Întreceri sportive
• Pictură
• Jocuri construcţii
Cls. I-VIII.Responsabili:Băsmăluţă Mihai,Prof. Oniţă Melitina,Prof. Dramu Rodica,Prof. Olariu Simona,Prof. Podaru Mirela,Înv. Maftei Paula,21 iulie - 20 august 2009
10.Tainele calculatorului-Cls. IV-VIII-Prof. Butnariu Cătălin-16 - 31 august 2009
11.Concurs:”Cine ştie, câştigă” -„piticii”-Educator: Carnaru Elena
Educator: Călugăru Irina-16 - 31 august 2009
12.Activităţi gospodăreşti privind ornarea şi înfrumuseţarea claselor-Cls. II-VIII-Responsabili:Învăţători şi profesori diriginţi-16 - 31 august 2009
13.Pregătire pentru corigenţe-Cls. a VIII-a-Prof. Stoica Iulia 15 - 20 august 2009
14.Corigenţe-Cls. a VIII-a-Prof. Stoica Iulia-Lb. si lit. română-27 august 2009
15.Pregătire pentru corigenţe-Cls. V-VII-Prof. Neagu Tamara-16 - 31 august 2009
16.Corigenţe-Cls. V-VII
Prof. Stoica Iulia - Lb. şi lit. română
Prof. Neagu Tamara - Matematică
1 sept. 2009 - Lb. Şi literatura română
3 sept. 2009 - Matematică

Director: Prof. GHEORGHE CONSTANTIN
Consilier educativ: Prof. TOMA COSMINA-MIRELA


NU UITAŢI! PROMOVĂM CAMPANIA :AICI NU SE PLAGIAZĂ!

marți, iunie 16, 2009

INVITATIE CENACLUL CLEPSYDRA

Joi, 18 iunie, ora 17.00, va avea loc şedinţa 6 a Cenaclului “CLEPSYDRA”, la sala de festivităţi a Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Gheorghe" din Roman.

Coordonator: Pr. Cornel Paiu

Prezinta: Prof. Dr. Mihaela-Elena Băltoi (critica literara) si Prof. Dr. Ovidiu Trifan (studiu stiintific)


Cenaclul va fi precedat de:
1. conferinţa "Mentalităţi şi literatură" susţinută de Prof. Univ. Dr. Constantin Dram de la Universitatea "Alex. I. Cuza" Iaşi
2. lansarea "Structuri poetico-biblice în literatura română din sec. al XIX-lea"- Prof. Dr. Mihaela-Elena Băltoi.
Volumul se bazează pe studiile elaborate la alcătuirea lucrării de doctorat a distinsei profesoare, aparut la Editura Universitas XXI, Iaşi, 2009 şi "Educaţia muzicală în şcolile de cultură generală şi în şcolile cu profil special", scris de Prof. Dr. Ovidiu Trifan şi apărut la Editura Papirus Media, Bucureşti, 2008.
Ne bucurăm de acest eveniment, propus de altfel şi de cele două cadre didactice din Roman, care merită consideraţia noastră şi depline felicitări pentru activitatea culturală şi educaţională pe care o desfăşoară cu insistenţă, în cadrul acestui prezent social confuz în planul ierarhiei valorilor.

De asemenea, ne bucură şi ne onorează prezenţa în oraşul nostru a distinsului Prof. Univ. Dr. Constantin Dram de la Universitatea "Alex. I. Cuza" Iaşi, membru în diferite structuri profesionale din România, precum Uniunea Scriitorilor şi Asociaţia de literatură Generală şi Comparată.
Prof. Univ. Dr. Constantin Dram este autor a numeroase studii şi volume între care doresc sa amintesc: * "Lumi narativ", Editura Timpul, Iaşi, 2005,
* "Devenirea romanului", Editura Institutul European, 2003
* "Ordinea iubirii de la Banchetul la Robinson Crusoe",Editura Universitas XXI,Iaşi,2009


Vă aşteptăm!

Cu preţuire,

Pr. Cornel Paiu

joi, iunie 11, 2009

CONCURS DE CREAŢIE LITERAR-ARTISTICĂ “CLEPSYDRA”, EDIŢIA I

SOCIETATEA CULTURALĂ “CLEPSIDRA” ROMAN, prin CENACLUL LITERAR “CLEPSYDRA” lansează o invitaţie la prima ediţie a CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERAR-ARTISTICĂ “CLEPSYDRA”.

Data limită: 30 iunie, data poştei.

Concurenţii pot expedia lucrările pâna la data de 30 iunie 2009**, pe adresa: SOCIETATEA CULTURALĂ “CLEPSIDRA” ROMAN, Concursul literar-artistic “CLEPSYDRA”, Ediţia I, Primăria Municipiului Roman, Camera 52, jud. Neamţ.

DETALII:


Concursul se adresează tuturor creatorilor în domeniu, din ţară şi de peste hotare, indiferent de vârstă.

Competiţia va avea următoarele secţiuni: poezie, proză, eseu, critică literară, dramaturgie, filosofie, memorialistică, spiritualitate, ştiinţă, arte plastice (fotografie, grafică, desen, caricatură, acuarelă etc.).

Lucrările (aproximativ 15 poeme sau 10 pagini de proză/critică/eseu, însoţite şi de formatul lor digital – CD, DVD, trei lucrări de artă format minim A4) vor fi trimise într-un plic mare, pe care, în locul numelui autorului, va fi trecut un motto.
În interiorul acestuia va fi introdus şi un plic mic (închis) pe care va figura acelaşi motto şi care va conţine numele, o fotografie şi datele creatorului.
De asemenea, vor face dovada achitării taxei de înscriere şi de participare la concurs* (copia “Ordinului de plată” se va ataşa în plicul mic) în valoare de 30 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari, 50 lei pentru celelalte categorii de vârstă şi 35 $ sau 30 Euro, prin mandat poştal, pentru concurenţii din străinătate, care vor fi depuse în contul SOCIETĂŢII CULTURALE “CLEPSIDRA” ROMAN: RO95BRDE280SV24308452800 RON, BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE SUCURSALA ROMAN.
Cele mai bune creaţii vor fi publicate în Revista “Clepsydra” si vor fi incluse într-un volum colectiv.Autorii vor fi invitaţi să prezinte din opera lor în cadrul şedinţelor cenacliere, iar lucrările de artă vor face obiectul unor expoziţii şi apariţii diverse editoriale. Lucrarile premiate vor ilustra volumul colectiv.

Într-un cadru festiv, se vor acorda, de către un juriu avizat, diplome, premii şi menţiuni. Toţi participanţii vor primi diplome şi un exemplar din volumul editat.

Data şi locul unde se vor derula evenimentele vor fi comunicate în mass-media.

Menţionăm că manifestarea se desfăşoară cu sprijinul Consiliul Local al Municipiului Roman.
*Taxa se plăteşte o singură dată indiferent la câte secţiuni se înscrie concurentul. Materialele se pun toate în acelaşi plic, cu acelaşi motto, iar datele personale în plicul sigilat, care poartă motto-ul ales.
În plicul închis se ataşează şi dovada achitării taxei respective (chitanţă, mandat etc.). Textele trimise: 10-15 poezii; sau proză, eseu, filosofie etc.: 10 pagini, textele nu trebuie să fie compacte, ci aşa cum le elaborează fiecare autor. Pot fi şi mai puţine pagini de text sau mai multe. Toate textele trebuie să fie redactate cu diacritice!
Tema concursului este liberă! Din CV-ul concurentului, inclus în plicul mic, reiese statutul pe care îl are acesta; de aceea, nu sunt necesare acte suplimentare.

vineri, iunie 05, 2009

Ziua Mondiala a Mediului

Astazi este Ziua Mondiala a Mediului (Ecologiei) - 5 Iunie.


Fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea si protejarea parcurilor, a spatiilor verzi sau a gradinilor, precum si la celebrarea acestei sarbatori prin participare si sustinere.Ziua a fost instituita in 1972 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru celebrarea Conferintei “Ecologia Umana” de la Stockholm si reprezinta elementul cel mai important al Programului Ecologic al Natiunilor Unite (UNEP).
Aceasta zi se sarbatoreste in ziua de 5 iunie a fiecarui an si constituie un prilej pentru institutiile guvernamentale, administratiile locale, asociatiile de tineri, organizatiile nonguvernamentale, intreprinzatori, industriasi, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestari comune menite sa atraga atentia asupra necesitatii protejarii factorilor de mediu.
Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezinta un binevenit semnal si un indemn de a actiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lasa nealterat generatiilor viitoare.

Ziua Mediului este o sarbatoare a tuturor cetatenilor indiferent de tara, rasa sau de alta natura


CAUTAM SPONSORI

Desi intelegem ca este criza, suntem in cautare de sponsori
Dorim sa achizitionam:

1 camera video digitala
Daca vreti sa ne ajutati, va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: nataly3018@yahoo.com
Multumim !